Tesis doctoral Anàlisi metodològica multinivell de la satisfacció en restaurants (Berbel, 2011)

0,00

Tesis doctoral, en català, de G.Berbel.

Sobre procesos de satisfacción en restaurantes. Campo en España y Colombia.

Descripción

Tesis docctoral de Gaspar Berbel…

L’any 2007 vaig començar la revisió de fonts i la preparació de la metodologia, així
com l’estudi qualitatiu basat en preguntes obertes sobre els motius de fidelització i
pèrdua d’aquesta en el sector de la restauració i altres; l’any 2008 van començar la
recollida de dades en restaurants de Catalunya i Colòmbia (Bogotà), tant en clients
com en gerents dels establiments per preparar el nostre anàlisi multinivell.

Título

Ir a Arriba